کارگاه های آموزشی نیراسیستم

Workshop & Quick start

مشاهده رویداد ها
 کارگاه های آموزشی نیراسیستم
کوئیک استارت برنامه نویسی آردوینو با نرم افزار LabView
برگزار شده

کوئیک استارت برنامه نویسی آردوینو با نرم افزار LabView

 • سیستم های نهفته
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 05:30 1398/09/15
جزییات رویداد
کارگاه نصب سیستم اعلام سرقت و دزدگیر
برگزار شده

کارگاه نصب سیستم اعلام سرقت و دزدگیر

 • سیستم های حفاظتی و امنیتی
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 05:30 1398/09/08
جزییات رویداد
کوئیک استارت اینترنت اشیا|سیستم های Real-Time
برگزار شده

کوئیک استارت اینترنت اشیا|سیستم های Real-Time

 • سیستم های نهفته
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 05:30 1398/08/23
جزییات رویداد
کوئیک استارت اینترنت اشیا | خانه هوشمند
برگزار شده

کوئیک استارت اینترنت اشیا | خانه هوشمند

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 04:30 1398/08/17
جزییات رویداد
کوئیک استارت اینترنت اشیا - خانه هوشمند
برگزار شده

کوئیک استارت اینترنت اشیا - خانه هوشمند

 • سیستم های نهفته
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 04:30 1398/08/10
جزییات رویداد
کوئیک استارت اینترنت اشیا - کنترل روشنایی و دما
برگزار شده

کوئیک استارت اینترنت اشیا - کنترل روشنایی و دما

 • سیستم های نهفته
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 05:30 1398/07/19
جزییات رویداد
برنامه نویسی بردهای آردوینو (Arduino) + راه اندازی عملی
برگزار شده

برنامه نویسی بردهای آردوینو (Arduino) + راه اندازی عملی

 • سیستم های نهفته
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 06:30 1398/07/18
جزییات رویداد
کوئیک استارت اینترنت اشیا - پردازش تصویر با Raspberry
برگزار شده

کوئیک استارت اینترنت اشیا - پردازش تصویر با Raspberry

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 04:30 1398/06/14
جزییات رویداد
کوئیک استارت اینترنت اشیا - کنترل روشنایی و دما
برگزار شده

کوئیک استارت اینترنت اشیا - کنترل روشنایی و دما

 • سیستم های نهفته
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 04:30 1398/05/24
جزییات رویداد