کارگاه های آموزشی نیراسیستم

Workshop & Quick start

مشاهده رویداد ها
 کارگاه های آموزشی نیراسیستم
آموزش مونتاژ و دمونتاژ قطعات THD
برگزار شده

آموزش مونتاژ و دمونتاژ قطعات THD

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 09:00 1401/01/10
جزییات رویداد
آشنایی با قطعات الکترونیکی
برگزار شده

آشنایی با قطعات الکترونیکی

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 09:00 1401/01/09
جزییات رویداد
نصب دوربین مداربسته AHD
برگزار شده

نصب دوربین مداربسته AHD

 • سیستم های حفاظتی و امنیتی
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 09:00 1400/12/12
جزییات رویداد
نصب دوربین مداربسته AHD
برگزار شده

نصب دوربین مداربسته AHD

 • سیستم های حفاظتی و امنیتی
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 09:00 1400/07/23
جزییات رویداد
نصب دوربین مداربسته IP
برگزار شده

نصب دوربین مداربسته IP

 • سیستم های حفاظتی و امنیتی
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 04:30 1399/06/20
جزییات رویداد
کارگاه آموزش نصب سیستم اعلام حریق
برگزار شده

کارگاه آموزش نصب سیستم اعلام حریق

 • سیستم های حفاظتی و امنیتی
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 05:30 1398/12/08
جزییات رویداد
کارگاه نصب آیفون های تصویری
برگزار شده

کارگاه نصب آیفون های تصویری

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 10:30 1398/12/01
جزییات رویداد
کارگاه آموزشی نصب دوربین مداربسته IP
برگزار شده

کارگاه آموزشی نصب دوربین مداربسته IP

 • سیستم های حفاظتی و امنیتی
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 05:30 1398/12/01
جزییات رویداد
کارگاه آشنایی با اصول رزومه نویسی
برگزار شده

کارگاه آشنایی با اصول رزومه نویسی

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 10:30 1398/11/28
جزییات رویداد