کارگاه های آموزشی نیراسیستم

Workshop & Quick start

مشاهده رویداد ها
 کارگاه های آموزشی نیراسیستم
کوئیک استارت اینترنت اشیا - خانه هوشمند
برگزار شده

کوئیک استارت اینترنت اشیا - خانه هوشمند

 • سیستم های نهفته
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 08:00 1398/08/10
جزییات رویداد
کوئیک استارت اینترنت اشیا - کنترل روشنایی و دما
برگزار شده

کوئیک استارت اینترنت اشیا - کنترل روشنایی و دما

 • سیستم های نهفته
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 09:00 1398/07/19
جزییات رویداد
برنامه نویسی بردهای آردوینو (Arduino) + راه اندازی عملی
برگزار شده

برنامه نویسی بردهای آردوینو (Arduino) + راه اندازی عملی

 • سیستم های نهفته
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 10:00 1398/07/18
جزییات رویداد
کوئیک استارت اینترنت اشیا - پردازش تصویر با Raspberry
برگزار شده

کوئیک استارت اینترنت اشیا - پردازش تصویر با Raspberry

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 09:00 1398/06/14
جزییات رویداد
کوئیک استارت اینترنت اشیا - کنترل روشنایی و دما
برگزار شده

کوئیک استارت اینترنت اشیا - کنترل روشنایی و دما

 • سیستم های نهفته
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 09:00 1398/05/24
جزییات رویداد
کارگاه آموزشی نصب سیستم اعلام حریق
برگزار شده

کارگاه آموزشی نصب سیستم اعلام حریق

 • سیستم های حفاظتی و امنیتی
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 14:00 1398/05/17
جزییات رویداد
کارگاه آموزشی نصب سیستم اعلام حریق
برگزار شده

کارگاه آموزشی نصب سیستم اعلام حریق

 • سیستم های حفاظتی و امنیتی
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 14:00 1398/02/26
جزییات رویداد
کارگاه آموزشی نصب دوربین مداربسته IP
برگزار شده

کارگاه آموزشی نصب دوربین مداربسته IP

 • سیستم های حفاظتی و امنیتی
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 15:00 1397/12/10
جزییات رویداد
کارگاه نرم افزار فتوشاپ مقدماتی
برگزار شده

کارگاه نرم افزار فتوشاپ مقدماتی

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 14:00 1397/12/09
جزییات رویداد