تقویم آموزشی دوره های نیراسیستم

  • 01. ثبت نام

    انتخاب دوره و تکمیل فرم ثبت نام و اطلاعات لازم

  • 02. پرداخت شهریه

    پرداخت هزینه دوره و دریافت تاییدیه

  • 03. شروع دوره

    هماهنگی مرکز با متقاضی و شروع دوره

< < < برای مشاهده تمام جزییات جدول زیر را به سمت راست بکشید

Make the future now

آینده را اکنون بساز

عضویت در باشگاه نیراسیستم یا نیاز به مشاوره دارم