وبینار هوش تهدید سایبری

وبینار هوش تهدید سایبری
شروع رویداد پایان رویداد پیش نیاز
17:30 1397/11/23 19:00 1397/11/23 ندارد

محل برگزاری : آنلاین

  • اشتراک در شبکه های اجتماعی

معرفی رویداد

تهیدات فضای سایبری روزبه روز پیچیده تر و گسترده تر میشوند و مقابله و کشف آنها راهکار های نوینی می طلبد .آگاهی مستمر و فعالانه از آنچه در بیرون از سازمان در فضای سایبری می گذرد خصوصا آنچه در جمع بدخواهان از ما یا علیه ما وجود دارد و تلفیق آنها در سیستم های تحلیلی سازمان، می تواند در اعمال کنترل های امنیتی بهینه و تسریع در کشف نفوذ و مدیریت حادثه های امنیتی مفید باشد. این راهکاری است که هوش تهدید سایبری در اختیار ما قرار می دهد.زمانبندی رویداد

عنوان تاریخ شروع پایان


آشنایی با مدرسین رویداد


حامیان رویداد
info

قوانین آموزشگاه arrow_backward

از قوانین آموزشگاه قبل از ثبت نام آگاه شوید

می خواهم ثبت نام کنمarrow_backward

با مشاهده و انتخاب بلیت های رویداد وبینار هوش تهدید سایبری میتوانید ثبت نام کنید

Make the future now

آینده را اکنون بساز

عضویت در باشگاه نیراسیستم یا نیاز به مشاوره دارم