تقویم آموزشی  دوره کنترلر صنعتی PLC پیشرفته

تقویم آموزشی

دوره کنترلر صنعتی PLC پیشرفته

عنوان دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری شروع دوره پایان دوره محل برگزاری شهریه ظرفیت مدرس ثبت نام
دوره دوره کنترلر صنعتی PLC پیشرفته-54 دوره کنترلر صنعتی PLC پیشرفته 28 ساعت جمعه 15 الی 19 تماس بگیرید تماس بگیرید دانشکده شمسی پور 1,580,000 تومان 5 نفر - جزییات