تقویم آموزشی  دوره میکروکنترلر ARM STM32 حرفه ای

تقویم آموزشی

دوره میکروکنترلر ARM STM32 حرفه ای

عنوان دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری شروع دوره پایان دوره محل برگزاری شهریه ظرفیت مدرس ثبت نام
دوره دوره میکروکنترلر ARM STM32 حرفه ای-616 دوره میکروکنترلر ARM STM32 حرفه ای 28 ساعت پنج شنبه 8 الی 12 1400/10/30 1400/12/12 دفترمرکزی 1,700,000 تومان 6 نفر - جزییات