تقویم آموزشی  دوره اینترفیس نویسی با #C پیشرفته

تقویم آموزشی

دوره اینترفیس نویسی با #C پیشرفته

عنوان دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری شروع دوره پایان دوره محل برگزاری شهریه ظرفیت مدرس ثبت نام
دوره دوره اینترفیس نویسی با #C پیشرفته-203 دوره اینترفیس نویسی با #C پیشرفته 32 ساعت جمعه 8 الی 12 تماس بگیرید تماس بگیرید دفتر مرکزی 1,680,000 تومان 5 نفر - جزییات