تقویم آموزشی  دوره Embedded C پیشرفته

تقویم آموزشی

دوره Embedded C پیشرفته

عنوان دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری شروع دوره پایان دوره محل برگزاری شهریه ظرفیت مدرس ثبت نام
دوره دوره Embedded C پیشرفته-507 دوره Embedded C پیشرفته 28 ساعت پنج شنبه 12 الی 16 1400/11/14 1400/12/26 دفترمرکزی 1,190,000 تومان 4 نفر - جزییات