تقویم آموزشی  دوره آنلاین ICDL2

تقویم آموزشی

دوره آنلاین ICDL2

عنوان دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری شروع دوره پایان دوره محل برگزاری شهریه ظرفیت مدرس ثبت نام
دوره دوره آنلاین ICDL2-624 دوره آنلاین ICDL2 20 ساعت پنج شنبه و جمعه 10 الی 13 1400/11/07 1400/12/04 آنلاین 160,000 تومان 87 نفر - جزییات