مهندس علی میرقاسمی

مهندس علی میرقاسمی

مدرس دوره های برنامه نویسی سیستم های نهفته در آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نیرا

برنامه نویس سیستم های نهفته در شرکت نیراالکترونیک

بیوگرافی مدرس

مهندس علی میرقاسمی، مدرس دوره های برنامه نویسی در آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نیرا می باشند.  آقای میرقاسمی در طی ۷ سال سابقه کاری درخشانشان، بیش از ۵۰ دوره حضوری و غیرحضوری در آموزشگاه نیرا برگزار کرده اند و در واحد تحقیق و توسعه شرکت نیراالکترونیک فعال بوده اند.

تخصص ها

برنامه نویسی Embedded C
برنامه نویسی Embedded Python
برنامه نویسی Embedded RUST
برنامه نویسی میکروکنترلرهای AVR
برنامه نویسی میکروکنترلرهای ARM
برنامه نویسی Raspberry Pi
Arduino
برنامه نویسی ++ C و #C