مصاحبه شغلی

بدون امتیاز 0 رای
90,000 تومان
اطلاعات مربوط به این ویدئوی آموزشی توضیحات کلی توضیحات کلی در این ویدئوی آموزشی ، کلیه تکنیک ها و مهارت…
2
90,000 تومان

آموزش سیستم عامل های بلادرنگ RTOS

بدون امتیاز 0 رای
390,000 تومان
اطلاعات مربوط به این ویدئوی آموزشیمعرفی دورهفایل های مورد نیازمعرفی دوره در این ویدئوی آموزشی، سرفصل و مباحث آموزشی دوره…
2
390,000 تومان

آموزش برنامه نویسی Embedded Python

بدون امتیاز 0 رای
460,000 تومان
اطلاعات مربوط به این ویدئوی آموزشیمعرفی دوره فایل های مورد نیازمعرفی دوره در این ویدئوی آموزشی، سرفصل و مباحث آموزشی…
8
460,000 تومان