آموزش الکترونیک کاربردی (فصل اول)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
اطلاعات مربوط به این ویدئوی آموزشیمعرفی دورهمعرفی دوره این دوره ویدئویی توسط جناب آقای مهندس اصغر ابوئی از مدرسین و…
5
رایگان!

آموزش میکروکنترلر AVR

بدون امتیاز 0 رای
520,000 تومان
اطلاعات مربوط به این ویدئوی آموزشیمعرفی دورهفایل های مورد نیازمعرفی دوره در این ویدئوی آموزشی، سرفصل و مباحث دوره آموزشی …
8
520,000 تومان

آموزش راه اندازی ماژول های ارتباطی Wireless توسط AVR

بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان
اطلاعات مربوط به این ویدئوی آموزشیمعرفی دورهفایل های مورد نیازمعرفی دوره در این ویدئوی آموزشی، سرفصل و مباحث دوره آموزشی…
3
375,000 تومان

آموزش پروژه های اینترنت اشیا مبتنی بر ماژول ESP8266

بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان
اطلاعات مربوط به این ویدئوی آموزشی معرفی دوره فایل های مورد نیاز معرفی دوره در این ویدئوی آموزشی، سرفصل و…
5
375,000 تومان

آموزش سیستم عامل های بلادرنگ RTOS

بدون امتیاز 0 رای
390,000 تومان
اطلاعات مربوط به این ویدئوی آموزشیمعرفی دورهفایل های مورد نیازمعرفی دوره در این ویدئوی آموزشی، سرفصل و مباحث آموزشی دوره…
2
390,000 تومان

آموزش برنامه نویسی Embedded Python

بدون امتیاز 0 رای
460,000 تومان
اطلاعات مربوط به این ویدئوی آموزشیمعرفی دوره فایل های مورد نیازمعرفی دوره در این ویدئوی آموزشی، سرفصل و مباحث آموزشی…
8
460,000 تومان

آموزش برنامه نویسی Arduino

بدون امتیاز 0 رای
420,000 تومان
اطلاعات مربوط به این ویدئوی آموزشیمعرفی دورهفایل های مورد نیازمعرفی دوره در این ویدئوی آموزشی، سرفصل و مباحث آموزشی دوره…
11
420,000 تومان

آموزش برنامه نویسی Embedded C پیشرفته

5.00 1 رای
495,000 تومان
اطلاعات مربوط به این ویدئوی آموزشی توضیحات کلی فایل های مورد نیاز توضیحات کلی در این ویدئوی آموزشی، سرفصل و…
30
495,000 تومان