آموزش برنامه نویسی Embedded Python

بدون امتیاز 0 رای
460,000 تومان
اطلاعات مربوط به این ویدئوی آموزشیمعرفی دورهفایل های مورد نیازمعرفی دوره در این ویدئوی آموزشی، سرفصل و مباحث آموزشی دوره…
7
460,000 تومان

آموزش برنامه نویسی Arduino

بدون امتیاز 0 رای
420,000 تومان
اطلاعات مربوط به این ویدئوی آموزشی معرفی دوره فایل های مورد نیاز معرفی دوره در این ویدئوی آموزشی، سرفصل و…
8
420,000 تومان