کارگاه های آموزشی نیراسیستم

Workshop & Quick start

مشاهده رویداد ها
 کارگاه های آموزشی نیراسیستم
نصب دوربین مداربسته IP
برگزار شده

نصب دوربین مداربسته IP

 • سیستم های حفاظتی و امنیتی
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 09:00 1399/06/20
جزییات رویداد
کارگاه آموزش نصب سیستم اعلام حریق
برگزار شده

کارگاه آموزش نصب سیستم اعلام حریق

 • سیستم های حفاظتی و امنیتی
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 09:00 1398/12/08
جزییات رویداد
کارگاه نصب آیفون های تصویری
برگزار شده

کارگاه نصب آیفون های تصویری

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 14:00 1398/12/01
جزییات رویداد
کارگاه آموزشی نصب دوربین مداربسته IP
برگزار شده

کارگاه آموزشی نصب دوربین مداربسته IP

 • سیستم های حفاظتی و امنیتی
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 09:00 1398/12/01
جزییات رویداد
کارگاه آشنایی با اصول رزومه نویسی
برگزار شده

کارگاه آشنایی با اصول رزومه نویسی

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 14:00 1398/11/28
جزییات رویداد
کوئیک استارت برنامه نویسی آردوینو با نرم افزار LabView
برگزار شده

کوئیک استارت برنامه نویسی آردوینو با نرم افزار LabView

 • سیستم های نهفته
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 09:00 1398/09/15
جزییات رویداد
کوئیک استارت اینترنت اشیا|سیستم های Real-Time
برگزار شده

کوئیک استارت اینترنت اشیا|سیستم های Real-Time

 • سیستم های نهفته
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 09:00 1398/08/23
جزییات رویداد
کوئیک استارت اینترنت اشیا | خانه هوشمند
برگزار شده

کوئیک استارت اینترنت اشیا | خانه هوشمند

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 08:00 1398/08/17
جزییات رویداد
کوئیک استارت اینترنت اشیا - خانه هوشمند
برگزار شده

کوئیک استارت اینترنت اشیا - خانه هوشمند

 • سیستم های نهفته
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 08:00 1398/08/10
جزییات رویداد